.  Изпълняваме  различни по характер детективски услуги  като:
1.Проследяваме и  Разкриваме:
– Изневери – снимков и видеоматериал
– Проблемни деца
– Зависимости – алкохол, наркотици, хазарт
2. Разследваме и   Издирваме:
-Издирване на лица
-Откриване на близки , роднини, наследници
-Издирване на длъжници, наематели
3. Събираме информация ,  Проучваме лица –трите имена,ЕГН, адреси, месторабота, роднини, семейно положение, имотно състояние
-В помощ на Адвокати за дела от различен характер
-Проучване на лица
-Установяване на идентичност
-В помощ на Бизнеса – служители, бизнес партньори
Всеки клиент може да бъде сигурен, че ще получи персонално внимание и специално отношение от нашият екип.

За подробна  информация:    www.detektivi-varna.com

Стоян Недялков  – ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ,   моб. Тел : 0887 622348 и 0899 381689