Цени

ЦЕНИТЕ на предлаганите ДЕТЕКТИВСКИ услуги като: проследяване на лица, разкриване на изневери, наблюдение, проучване на лица, събиране на данни за хора, събития и други, изцяло ЗАВИСЯТ от СЛОЖНОСТТА НА ЗАДАЧАТА, от необходимият ЧОВЕШКИ РЕСУРС и ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА за изпълнение на ДЕТЕКТИВСКАТА дейност.

ЦЕНАТА също така се определя от:

  • заетостта на ДЕТЕКТИВСКИЯ екип – ДНЕВЕН или НОЩЕН труд
  • от часовата ангажираност на ДЕТЕКТИВИТЕ /ЗАПЛАЩАНЕТО Е НА ЧАС/
  • СЕРИОЗНИ ОТСТЪПКИ в цената за ПРОДЪЛЖИТЕЛНА ангажираност на Частните детективи по дадена поръчка

Моля, свържете се с нас, за да Ви дадем точна цена на търсената услуга.

Тел. 0887 622 348 и 0899 381 689